menu>


Konkurs COSSACK

Zasady konkursu są bardzo proste.

W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która w 2015 lub w 2016 roku nabyła rower marki COSSACK u Autoryzowanego Dealera Marki Cossack. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z jego regulaminem, wykonać fotografię z wykorzystaniem zakupionego roweru marki COSSACK i wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym przesłać na adres e-mail Organizatora: biuro@cossack.pl. Następnie fotografia zostanie opublikowana na stronie www.facebook.com/cossackfitforyou Organizatora. Każdego miesiąca spośród wszystkich fotografii zgłoszonych w danym miesiącu zostanie wybrane to zdjęcie, które będzie posiadać największą liczbę polubień. Autor tej pracy zostanie laureatem miesiąca konkursu.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest kwota pieniężna stanowiąca równowartość ceny zakupu jednego roweru marki COSSACK wykorzystanego do wykonania fotografii a wynikająca z przedłożonego dowodu zakupu, pomniejszona o pobrany podatek.

Uwaga

Prace wysyłamy za pośrednictwem formularza konkursowego. Prace wysyłane bez wypełnionego formularza konkursowego nie wezmą udziału w konkursie. Prace nie mogą naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich oraz praw do wizerunku osób trzecich.

 

 

O szczegóły zapytaj sprzedawce:)